Публічна оферта

Нижченаведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://shop.ofam.ua/, іменованим надалі «Інтернет-магазин» та користувачем послуг Інтернет-магазину, іменований в подальшому «Покупець», і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.


Цей договір публічної оферти полягає між продавцем з одного боку і Покупцем, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого.

Цей договір адресований невизначеному колу осіб.

Здійснюючи замовлення будь-якого товару або послуги на сайті https://shop.ofam.ua/, ви підтверджуєте згоду з умовами цієї публічної оферти.

Ця Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти.


  1. Терміни та визначення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід'ємною частиною:

Продавець - БФ "ДРУЗІ МУЗЕЮ"

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту https://shop.ofam.ua/, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Товару.

Покупець - будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту, що здійснює замовлення на сайті https://shop.ofam.ua/ з метою покупки Товару і тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами даної оферти.

Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин Продавця БФ "ДРУЗІ МУЗЕЮ", розташований по інтернет адресою https://shop.ofam.ua/

В рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, а так само інтернет адреса https://shop.ofam.ua/ і всі похідні від є рівносильними і трактуються автентично, по контексту оферти.

Товар - об'єкт угоди сторін; відео-лекції та інші товари, розміщені в інтернет-магазині з метою їх продажу.

Правила продажу - Правила продажу товарів в інтернет-магазині https://shop.ofam.ua/.


  1. Загальні положення

2.1 Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-Магазин за адресою: https://shop.ofam.ua/.


2.2 Здійснюючи замовлення Товару в Інтернет-Магазині, Користувач погоджується з умовами продажу розміщених на сайті Товарів. У разі незгоди з умовами продажу Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути сайт https://shop.ofam.ua/.


2.3 Діючі умови продажу Товарів і розміщена на сайті інформація про Товари є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.


2.4 Діючі умови можуть бути змінені Продавцем без повідомлення про це Користувачів та Покупціві в односторонньому порядку.

Нова редакція умов цього договору вступає в силу з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не буде передбачено самим договором.


2.5 Договір набуває чинності з моменту оплати Замовлення Покупцем замовлення на Сайті, а також з моменту оплати покупцем рахунку, виставленого Продавцем.


2.6 Повідомляючи Продавцю свій номер телефону та e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, залученими ним до виконання зобов'язань перед Покупцем.

Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в рамках цієї Публічної оферти.

Також, зазначені Покупцем дані можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки, а також інших дій Продавця.

Здійснюючи Замовлення, Користувач / Покупець погоджуються з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за нього виконання.


  1. Предмет договору

3.1 Предметом цього Договору є надана Користувачу можливість купувати для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі інтернет-магазину https://shop.ofam.ua/.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару. У випадку виникнення у ПОКУПЦЯ питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, ПОКУПЕЦЬ повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ.

4.2. Оформлення ПОКУПЦЕМ Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПОКУПЦЯ з характеристиками Товару.

4.3. Замовлення вважається виконаним після сплати покупцем вартості Товару.

4.4. Після оплати товару Покупець отримує доступ до особистого кабінету, де розміщено Товар.


4.5. Прийнявши умови цього Договору ПОКУПЕЦЬ надає ПРОДАВЦЮ свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану ПОКУПЦЕМ інформацію у зв'язку з виконанням даного Договору:

  1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається ПРОДАВЦЕМ на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. ПОКУПЕЦЬ проводить 100% оплату товару відповідно до Замовлення на сайті через платіжну систему або на підставі рахунка ПРОДАВЦЯ, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100% оплати за товар на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. Факт такої оплати свідчить про згоду ПОКУПЦЯ з умовами даного Договору.

5.6. У випадку невірної вказівки ціни замовленого ПОКУПЦЕМ Товару, ПРОДАВЕЦЬ із першою нагодою інформує про це ПОКУПЦЯ для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із ПОКУПЦЕМ дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, ПРОДАВЕЦЬ повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок ПОКУПЦЕВІ або іншим прийнятним способом.

5.7. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений ПОКУПЦЕМ Товар зміні не підлягає.


  1. Термін дії публічної оферти

6.1. Діюча публічна оферта набуває чинності з моменту акцепту Користувачем/Покупцем.

6.2 Замовляючи Товар в Інтернет-Магазині, Користувач погоджується з умовами даної публічної оферти. У разі незгоди з умовами продажу Користувач повинен негайно припинити використання сервісу та покинути Інтернет-магазин.


  1. Особливі умови

7.1 Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед Покупцями третім особам.

7.2 Інтернет-Магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин.Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупцям або без повідомлення.

7.3 До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

7.4 У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Покупця, він повинен звернутися до Продавця з розміщеним на Сайті контактам. Усі виникаючі суперечки сторони зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійшли згоди, спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України.